Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.
De tekst van deze voorwaarden is afgedrukt op hieronder vermelde link van de FotografenFederatie. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden FotografenFederatie