De straat overhoop

Blog: De straat overhoop

17 februari 2012

Zo’n twee jaar geleden is de gemeente begonnen met de vervanging en verbetering van de riolering in de wijk 'De Genderbeemd' in Eindhoven. Er wordt een ingenieus gescheiden afwateringsysteem in de grond gestopt. Een systeem voor regenwater en een systeem voor het zogenaamde ‘grijze’ water. In de gewone mensentaal is dat poep, pies en badwater.

Tegelijkertijd wordt het hele stratenplan vernieuwd. Alle stoepen en straten worden voorzien van een nieuwe toplaag. Asfalt wordt vervangen door klinkers. Er worden wegversmallingen gemaakt tegen sluipverkeer. Oversteekplaatsen bij scholen en doorlopende fietspaden worden beter zichtbaar gemaakt.

HHE_110920-00004_DXOe-01

In het najaar van 2011 was onze straat aan de beurt. Eerst het oude asfalt eruit. Lange pijpen gingen verticaal de grond in om het teveel aan grondwater weg te pompen. De schop de grond in. Enorme kuilen en geulen. Oude rioolpijpen werden eruit gehaald werden en de nieuwe er weer ingestopt. Onvoorstelbaar hoe ze in zo’n korte tijd zo’n bult aan betonnen pijpen weg weten te werken. Alle buizen aangesloten en… zand erover.

HHE_110928-00009_DXOe-05

Ondertussen werden alle stoepen weer vernieuwd. Eerst de putten en de trottoirbanden, vervolgens gladstrijken en de tegels erin. Een nieuwe stoep is een rijkdom als je gewend bent om enkele weken over vlonderplaten te moeten lopen om bij je huis te komen. Het was toch elke keer een flinke tippel naar de auto, want die konden we natuurlijk niet kwijt in de zandbak voor de deur.

HHE_110928-00006_DXOe-01

Langzamerhand kreeg ook de straat weer enige herkenbare vorm. Parkeerhavens, gootjes en vervolgens de straat zelf. Een keurige bolling in de straat zorgt ervoor dat het regenwater naar de zijkanten afloopt de putten in. Wel jammer dat ze het aantal parkeerplaatsen drastisch hebben verminderd. Volgens de berekeningen van de gemeente moet het voldoende zijn. Waarschijnlijk hebben ze gerekend met getallen uit de jaren 70, toen de mens gemiddeld minder dan één auto had en deze ook nog een stuk kleiner was dan waar we nu in rijden.

HHE_111027-00010_DXOe_1_DXOe_2_DXOe-h031

Toen de bestrating erin lag hebben ze er zand over uitgestrooid, dat tussen de klinkers gaat wegzakken voor de stevigheid. Het was erg droog in die periode en het verkeer in de straat veroorzaakte dan ook immense stofwolken. Als je de straat in kwam leek het meer de aanblik van Afghanistan of Irak in plaats van Eindhoven. Het stof kwam echt overal.

HHE_111111-00143_DXOe_4_DXOe_5_DXOe-h031

Gelukkig is dat al weer lang weggespoeld. We hebben zelfs alweer sneeuw gehad. Het circus van graafmachines, pompen, aanstampers is ondertussen alweer verder de wijk ingetrokken om daar het hele proces weer te herhalen.

HHE_111122-00010_DXOe_1_DXOe_2_DXOe-h031